Schola ludus 

Homo ludens (lat. hrající si člověk) je pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Objevuje své schopnosti a sám se skrze ně vyvíjí. Jeho hravost je založena na svobodě rozhodování a jednání a předpokládá vlastní myšlení. Vyvíjí se také prostřednictvím zkušeností, které připojuje k těm, jež již vlastní http://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_rebellion.

evropském prostředí byl prvním, kdo zdůraznil důležitost hry a vyslovil se proti specializaci a mechanizaci naplnění života, už Jan Amos Komenský ve své knize Orbis pictus z roku1658, kde uplatnil svoji zásadu Schola ludus, tedy Škola hrou. (Zdroj: Wikipedia)

V České 
republice také pod plachtami Plaváčku! 

                  ↓ GROGY        -         an expert on drugs & risky behaviors
    (expert na rizikové chování / expert na rizikové správanie)
 
                    
  Thou shalt not steal / Nepokradeš - Grogy gives his partner a lesson / Grogy připomíná svému partneři osmý přikázaní